Skip to content

Bình Thuỷ Tinh Chân Đỏ

250.000₫

Bình thuỷ tinh tráng ánh đỏ, đế được cách điệu bằng một lớp sơn đỏ.

Kích thước: 10x12x20cm