Skip to content

Bình Thuỷ Tinh Sương Mai

295.000₫

Bình dáng cao: 24*7cm (Xanh)

Bình dáng thấp: 17.5*8cm (Xanh/Hồng)